Nechte mě být bláznem, když nejsem šílená

Co to znamená být blázen?

Oč lehčí otázka, o to těžší je ji zodpovědět. Každý z nás si představí pravděpodobně něco či někoho zcela odlišného. Může to být někdo, kdo je jiný než „normální“ lidé. Otázka je, co to znamená být normální. Ono stačí, když třeba jen spíte méně než druzí, ráno vybíháte do deště běhat, sportovně se překonáváte až do bolesti, hned jste označeni za blázna.

Co byste řekli odpovědi, že blázen je ten, kdo žije ve svém vlastním světě, do kterého nevidíme. Ale to by pak byl blázen skoro každý. Kdo nemá sny? Kdo občas je tak trochu mimo realitu, nemyslím pod vlivem alkoholu. Každý umělec je pak tak trochu blázen, vždyť jinak by nemohl tvořit, vytahovat na světlo denní něco ze svého nitra, vdechnout něčemu neživému zcela jistý a určitý obraz. Píšu-li, jsem umělec? Jsem pak tedy blázen? Asi jsem. Je to ale stejné jako být šílený?

Zacituji pasáž z knihy od Paula Coelho:

„Jeden mocný čaroděj chtěl zničit jakési království, a tak do studny, z níž si brali vodu všichni obyvatelé té země, nalil kouzelný lektvar. Kdo se té vody napil, ten se zbláznil. Na druhý den ráno se jí napili všichni lidé z království a zbláznili se, až na krále – který měl pro sebe a svou rodinu vlastní studnu, k níž se čaroděj nedostal. Znepokojený král se snažil své poddané nějak zvládnout a nařídil řadu bezpečnostních a zdravotních opatření: ovšem strážníci a úředníci se té otrávené vody napili také, královy příkazy považovali za nesmysl a nehodlali je plnit. Když se pak obyvatelé království o těch dekretech dozvěděli, došli k názoru, že jejich panovník se zbláznil a že teď přikazuje samé hlouposti. S křikem se shromáždili před hradem a žádali, aby král odstoupil. Zoufalý vládce se tedy chystal vzdát trůnu, ale královna mu v tom zabránila a řekla: ,Teď půjdeme k té studni a taky se napijeme. Budeme pak stejní jako oni.‘ Tak se také stalo: král s královnou se napili vody šílenství a okamžitě začali říkat nesmysly. Jejich poddaní pak od svého požadavku ustoupili: když král teď prokazuje takovou moudrost, proč by nemohl vládnout v zemi dál? V království potom nastal klid, přestože se jeho obyvatelé chovali docela jinak než jejich sousedé. A král mohl vládnout až do konce svých dní.“

 

Můžeme tedy říci, že „normální“ lidé jsou ti, co se chovají stejně – pili ze stejné studny? A jsou tedy svým způsobem stádo? Pokud ale vybočím, jsem už blázen? Pokud si půjdeme za svými sny, které se liší od našeho okolí, zdají se jim být divné, ne dle jejich norem, jsme automaticky blázni? Asi ano, ale já věřím, že neškodnými blázny, šílení nejsme, jen naše sny mohou druhým připadat šílené.

Blázni se zavírají do ústavů, jsou pod dohledem… Zavřou i toho, kdo půjde za svým snem, hlásá něco, co není v souladu s normami druhých? Ale kdyby tomu tak bylo, nastal by pokrok ve světě? Vezmete si každého vynálezce, mořeplavce. Hlásali a předvídali věci, které v jejich době ostatní „normální lidé“ nechápali. Co kdyby je zavřeli do ústavů? Kde bychom byli?

 

Chceme pít ze stejné studny? Chovat se stejně? Být všichni stejně blázniví a tedy „stejně normální“? Nevím jak vy, ale já ne. Nechte mě být bláznem, když prozatím nejsem šílená.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *